Wysokość stawki za usługi ustalana jest indywidualnie dla danej firmy.
Na jej wysokość mogą mieć wpływ następujące czynniki:

  • ilość przedłożonej dokumentacji (faktury, wyciągi bankowe, raporty kasowe),
  • ilość sporządzanych sprawozdań w roku (GUS, US, Bank),
  • liczba pracowników,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • dodatkowe ewidencje i raporty,
  • dodatkowe usługi według preferencji klienta.

Jesteśmy elastyczni, a nasze ceny są konkurencyjne!
Zapraszamy do współpracy.